Política de Privacitat

Les vostres dades romanen desades a la BDGAAB. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a dpd@arqbcn.cat, tot fent menció expressa del departament o delegació de l’Arquebisbat que tracta les vostres dades, a fi de poder-vos atendre amb la màxima eficàcia i celeritat.